The Third Hour

The Third Hour

Reader: Through the prayers of our holy fathers, Lord Jesus Christ our God, have mercy on us.
People: Amen.

Reader: Za molítv svatých otéc nášich, Góspodi Isúse Christè Sýne Bóžii pomíluj nás.
People: Amín.

Heavenly King, Comforter, True Spirit, Who art everywhere and fillest all, Treasury of good things and Giver of life: come and dwell within us, and cleanse us from every impurity, and save our souls, O Good One. Bow.

Carjù nebésnyj, utéšitelju, Dúše ístinnyi, íže vezdè sýi, i vsjà ispolnjájaj, sokróvišče blagích, i žízni podátelju, priidì i vselísja v nỳ, i očísti nỳ ot vsjákija skvérny, i spasì bláže dušà nášja. Bow.

Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. 3, with bows.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

Svyatýi Bóže, Svyatýi Krépkii, Svyatýi Bezsmértnyi, pomíluj nás. 3, with bows.
Sláva Otcù i Sýnu i Svjatómu Dúchu, i nýne i prísno i vó veki vekóm. Amín.

Most Holy Trinity, have mercy on us. O Lord, cleanse us from our sins. O Master, forgive our iniquities. O Holy One, visit and heal our infirmities for Thy name’s sake.

Presvjatája Tróice pomíluj nás. Góspodi očísti grechì náša. Vladýko prostì bezzakónija náša. Svjatýi posetì, i iscelì némošči náša, ímene tvojegò rádi.

Lord have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

Góspodi pomíluj, Góspodi pomíluj, Góspodi pomíluj.
Sláva Otcù i Sýnu i Svjatómu Dúchu, i nýne i prísno i vó veki vekóm. Amín.

Our Father, Who art in heaven, hallowed by Thy name. Thy Kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
Reader: Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on us.
People: Amen.

Otče náš, íže jesì ná nebeséch, da svjatícja ímja tvojè. Da priídet cárstvije tvojè. Da búdet vólja tvojà, jáko ná nebesì i na zemlì. Chléb náš nasúščnyi dážd nám dnés. I ostávi nam dólgi nášja, jákože i mỳ ostavljáem dolžnikóm nášim. I ne v vedì nás vo iskušénije, no izbávi nás ot lukávago.
Reader:
Góspodi Isúse Christè Sýne Bóžii, pomíluj nás. 
People: Amín.

Lord have mercy. 12.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

Góspodi pomíluj. 12.
Sláva Otcù i Sýnu i Svjatómu Dúchu, i nýne i prísno i vó veki vekóm. Amín.

Come let us worship God our King. Bow.
Come let us worship Christ, our King and our God. Bow.
Come let us worship and fall down before the very Lord Jesus Christ, our King and our God. Bow.

Priidíte poklonímsja Carévi nášemu Bógu. Bow.
Priidíte poklonímsja Christù Carévi i Bógu nášemu. Bow.
Priidíte poklonímsja i pripadém k sámomu Góspodu Isúsu Christù Carévi i Bógu nášemu. Bow.


Psalm 16

Hear, O Lord, my justice: attend to my supplication. Give ear unto my prayer, which proceedeth not from deceitful lips. Let my judgment come forth from Thy countenance: let Thy eyes behold the things that are equitable. Thou hast proved my heart, and visited it by night, Thou hast tried me by fire: and iniquity hath not been found in me. That my mouth may not speak the works of men: for the sake of the words of Thy lips, I have kept hard ways. Perféct Thou my goings in Thy paths: that my footsteps be not moved. I have cried to Thee, for Thou, O God, hast heard me: O incline Thy ear unto me, and hear my words. Shew forth Thy wonderful mercies; Thou who savest them that trust in Thee. From them that resist Thy right hand keep me, as the apple of Thy eye. Protect me under the shadow of Thy wings: from the face of the wicked who have afflicted me. My enemies have surrounded my soul: they have shut up their fat: their mouth hath spoken proudly. They have cast me forth and now they have surrounded me: they have set their eyes bowing down to the earth. They have taken me, as a lion prepared for the prey; and as a young lion dwelling in secret places. Arise, O Lord, disappoint him and supplant him; deliver my soul from the wicked one: Thy sword from the enemies of Thy hand. O Lord, divide them from the few of the earth in their life: their belly is filled from Thy hidden stores. They are full of children: and they have left to their little ones the rest of their substance. But as for me, I will appear before Thy sight in justice: I shall be satisfied when Thy glory shall appear.

Psalm 16

Uslýši Góspodi právdu mojù, vonmì molénie mojè. Vnušì molítvu mojù, ne vo ustnách lstívych. Ot licà tvojegò sudbà mojà izýdet, óči moì da vídite právoty. Iskusíl jesì sérdce mojè, posetíl jesì nóščiju, iskusíl mja jesì, i ne obrétesja vo mnè neprávda. Jáko da ne vozglagóljut ustà mojà dél čelovéčeskich, za slovesà ustén tvoích áz sochraních putì žéstoki. Soveršì stopỳ mojà vo stezjách tvoích, da ne podvíšucja stopỳ mojà. Az vozvách, jáko uslýša mjà Bóže: priklonì úcho tvojè mnè, i uslýši glagóly mojà. Udivì mílosti tvojà, spasájai upovájuščich na tjà. Ot protívjaščichsja desníce tvojéj sochranì mja Góspodi, jáko zénicu óka. V króve krilù tvojéju pokrýeši mjà, ot licà nečestívych ostrástšich mjà. Vrazì moì dúšju mojù uderžáša, túk svój zatvoríša, ustà ích glagólaša gordýnju. Izgonjáščii mja nýne obydóša mja, óči svoì vozložíša ukloníti ná zemlju. Objáša mja jáko lév gotóv ná lov, i jáko skímen obitája v sokróviščich. Voskresnì Góspodi predvarì jà, i zapnì ím: izmì dúšju mojù ot nečestívych, orúžija tvojà ot rúk vrág tvoích. Góspodi, ot mál ot zemlì razdelì jà v životè ích : i sokrovénnych tvoích ispólnisja utróba ích. Nasýtišasja synóv, i ostáviša ostánki mladéncem svoím. Az že právdoju javljúsja licù tvojemù: nasýščjusja vnegdà javítmisja sláva tvojà.

Psalm 24

To thee, O Lord, have I lifted up my soul. In thee, O my God, I put my trust; let me not be ashamed. Neither let my enemies laugh at me: for none of them that wait on thee shall be confounded. Let all them be confounded that act unjust things without cause. Shew, O Lord, thy ways to me, and teach me thy paths. Direct me in thy truth, and teach me; for thou art God my Saviour; and on thee have I waited all the day long. Remember, O Lord, thy bowels of compassion; and thy mercies that are from the beginning of the world. The sins of my youth and my ignorances do not remember. According to thy mercy remember thou me: for thy goodness’ sake, O Lord. The Lord is sweet and righteous: therefore he will give a law to sinners in the way. He will guide the mild in judgment: he will teach the meek his ways. All the ways of the Lord are mercy and truth, to them that seek after his covenant and his testimonies. For thy name’s sake, O Lord, thou wilt pardon my sin: for it is great. Who is the man that feareth the Lord? He hath appointed him a law in the way he hath chosen. His soul shall dwell in good things: and his seed shall inherit the land. The Lord is a firmament to them that fear him: and his covenant shall be made manifest to them. My eyes are ever towards the Lord: for he shall pluck my feet out of the snare. Look thou upon me, and have mercy on me; for I am alone and poor. The troubles of my heart are multiplied: deliver me from my necessities. See my abjection and my labour; and forgive me all my sins. Consider my enemies for they are multiplied, and have hated me with an unjust hatred. Keep thou my soul, and deliver me: I shall not be ashamed, for I have hoped in thee. The innocent and the upright have adhered to me: because I have waited on thee. Deliver Israel, O God, from all his tribulations.

Psalm 24

K tebè, Góspodi, vozdvigóch dúšu mojù: Bóže mój, na tjà upovách, da ne postyžúsja vo veki. Ni posmejútmisja vrazì moì: ibo vsì terpjáščii tjà ne postydjácja. Da postydjácja bezzakónnujuščii v súe. Putì tvojà Góspodi, skaží mi: stezjám tvoím naučí mja. Nastávi mja na ístinu tvojù, i naučí mja: jáko tỳ jesì Bog, Spás mój, i tebè terpéch vés den. Pomjanì ščedróty tvojà, Góspodi, i mílosti tvojà, jáko ot veka sut. Gréch júnosti mojejà, i nebéžestvija mojegò ne pomjanì. Po mílosti tvojéj pomjaní mja tỳ: rádi blágosti tvojejà Góspodi. Blag i práv Góspod: segò rádi zakón položít sogrešájuščim na putì. Nastávit krótkija na súd: i naučít krótkija putém svoím. Vsì putiè Gospódni, mílost i ístina: vzyskájuščim zavjéta jegò i svidénija jegò. Rádi ímene tvojegò Góspodi, i očísti gréch mój: mnóg bo jést. Kto jést čelovék bojájsja Góspoda? zakón položít jemù na putì, íže izvóli. Dušà jegò vo blagích vodvorícja: i sémja jegò naslédit zémlju.Deržáva Góspod bojáščimsja jegò: i zavjét jegò javít ím. Oči moì výnu kó Góspodu: jáko tój istórgnet ot séti nóze moì. Prízri na mjà i pomíluj mja: jáko jedinoród i níšč jésm áz. Skórbi sérdca mojegò umnóžišasja: i ot véd moích izvedí mja. Vížd smirénie mojè, i trúd mój: i otpustì vsjà grechì mojà. Vížd vragì mojà, jáko umnóžišasa, i nenavidéniem neprávednym voznenavídeša mja. Sochranì dúšu mojù, i izbávi mja: da ne postyžjúsja, jáko upovách na tjà. Nezlóbivii i právii prilepljáchusja mnè: jáko poterpéch tja Góspodi. Izbávi Bóže Isráilja ot vséch skorbéj jegò.

Psalm 50

Have mercy on me, O God, according to thy great mercy. And according to the multitude of thy tender mercies blot out my iniquity. Wash me yet more from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I know my iniquity, and my sin is always before me. To thee only have I sinned, and have done evil before thee: that thou mayst be justified in thy words, and mayst overcome when thou art judged. For behold I was conceived in iniquities; and in sins did my mother conceive me. For behold thou hast loved truth: the uncertain and hidden things of thy wisdom thou hast made manifest to me. Thou shalt sprinkle me with hyssop, and I shall be cleansed: thou shalt wash me, and I shall be made whiter than snow. To my hearing thou shalt give joy and gladness: and the bones that have been humbled shall rejoice. Turn away thy face from my sins, and blot out all my iniquities. Create a clean heart in me, O God: and renew a right spirit within my bowels. Cast me not away from thy face; and take not thy holy spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and strengthen me with a perfect spirit. I will teach the unjust thy ways: and the wicked shall be converted to thee. Deliver me from blood, O God, thou God of my salvation: and my tongue shall extol thy justice. O Lord, thou wilt open my lips: and my mouth shall declare thy praise. For if thou hadst desired sacrifice, I would indeed have given it: with burnt offerings thou wilt not be delighted. A sacrifice to God is an afflicted spirit: a contrite and humbled heart, O God, thou wilt not despise. Deal favourably, O Lord, in thy good will with Sion; that the walls of Jerusalem may be built up. Then shalt thou accept the sacrifice of justice, oblations and whole burnt offerings: then shall they lay calves upon thy altar.

Psalm 50

Pomíluj mja, Bóže, po velícej mílosti tvojéj. I po mnóžestvu ščedrót tvoích, očísti bezzakónie mojè. Naipáče omýj mja ot bezzakónija mojegò: i ot grechà mojegò očísti mja. Jáko bezzakónie mojè áz znáju: i gréch mój predo mnóju ést výnu. Tebè jedínomu sogreších, i lukávoe pred tobóju sotvorích: jáko da opravdíšisja vo sloveséch svoích, i pobedíši vnegdà sudíti. Sé bo v bezzakóniich začát jésm: i vo greséch rodí mja máti mojà. Se bo ístinu bozljubíl jesì: bezvéstnaja i táinaja premúdrosti tvojejà javíl mi jesì. Okropíši mja issópom, i očíščusja: omýeši mja, i páče snéga ubeljúsja. Slúchu mojemù dási rádost i vesélie: vozrádujucja kósti smirénnyja. Otvratì licè tvojè ot gréch moích: i vsjà bezzakónija mojà očísti. Sérdce čísto sozíždi vo mnè, Bóže: i duch práv obnovì vo utróbe mojéj. Ne otvérzi menè ot licà tvojegò: i Dúcha tvojegò Svjatágo ne otimì ot menè. Vozdážd mi rádost spasénija tvojegò: i dúchom vládyčnym utverdí mja. Naučù bezzakónnyja putém tvoím: i nečestívii k tebè obratjácja. Izbávi mja ot krovíj, Bóže, Bóže spasénija mojegò: vozráduecja jazýk mój právde tvojéj. Góspodi ustnè moì otvérzeši: i ustà mojà vozvestját chvalù tvojù. Jáko ášče by voschotél žértve, dál bých úbo: vsesožžénija ne blagovolíši. Žértva Bógu duch sokrušén: sérdce sokrušéno i smiréno Bog ne uničižít. Ublažì, Góspodi, blagovoléniem tvoím Sióna: i da sozížducja stény Ierosalímskija. Togdà blagovolíši žértvu právdy, voznošénie i vsesožigáemaja: togdà vozložát na oltár tvój telcà.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

Sláva Otcù i Sýnu i Svjatómu Dúchu, i nýne i prísno i vó veki vekóm. Amín.

Alleluia, alleluia, glory to Thee, O God. 3, with bows.
Lord have mercy. 3.

Allilúija, Allilúija, sláva Tebè, Bóže. 3, with bows.
Góspodi pomíluj. 3.

Outside of the Fast, we say:
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

Troparion of the day or of the saint or feast.

Now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

Outside of the Fast, we say:
Sláva Otcù i Sýnu i Svjatómu Dúchu.

Troparion of the day or of the saint or feast.

I nýne i prísno i vó veki vekóm. Amín.

Theotokion:
O Mother of God, thou art the true vine that hath blossomed forth for us the Fruit of Life. To thee do we pray: Intercede O Lady, together with the holy apostles, that mercy may be granted to our souls.

Theotokion:
Bogoródice tỳ jesì lozà ístinnaja, vozrastívšaja nám plód živótnyi. Tebè mólimsja, molísja Vladýčice so svatými apóstoly, pomílovatisja dušám nášym.


During the Great Fast, we say:
O Lord Who at the third hour didst send Thy Most Holy Spirit upon Thine apostles: take Him not away from us, O Good One, but rather renew us that pray unto Thee. Three prostrations.

During the Great Fast, we say:
Góspodi íže presvjatýj svój Duch, v trétii čás apóstolom svoím poslávyj, togò blagíj ne otimì ot nás, no obnovì nás moljáščichtisja. Three prostrations.

Verse 1. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me.

Verse 1. Sérdce čísto sozíždi vo mnè Bóže, i duch práv obnovì vo utróbe mojéj.

O Lord Who at the third hour didst send Thy Most Holy Spirit upon Thine apostles: take Him not away from us, O Good One, but rather renew us that pray unto Thee. Three prostrations.

Góspodi íže presvjatýj svój Duch, v trétii čás apóstolom svoím poslávyj, togò blagíj ne otimì ot nás, no obnovì nás moljáščichtisja. Three prostrations.

Verse 2. Cast me not away from Thy presence, and take not thine holy Spirit from me.

Verse 2. Ne otvérzi menè ot licà tvojegò, i Dúcha tvojegò svjatágo ne otimì ot menè.

O Lord Who at the third hour didst send Thy Most Holy Spirit upon Thine apostles: take Him not away from us, O Good One, but rather renew us that pray unto Thee. Three prostrations.

Góspodi íže presvjatýj svój Duch, v trétii čás apóstolom svoím poslávyj, togò blagíj ne otimì ot nás, no obnovì nás moljáščichtisja. Three prostrations.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Prostration.
Now and ever and unto the ages of ages, Amen. Prostration.

Sláva Otcù i Sýnu i Svjatómu Dúchu. Prostration.
I nýne i prísno i vó veki vekóm. Amín. Prostration.

Theotokion:
O Mother of God, thou art the true vine that hath blossomed forth for us the Fruit of Life. To thee do we pray: Intercede O Lady, together with the holy apostles, that mercy may be granted to our souls.

Theotokion:
Bogoródice tỳ jesì lozà ístinnaja, vozrastívšaja nám plód živótnyi. Tebè mólimsja, molísja Vladýčice so svatými apóstoly, pomílovatisja dušám nášym.

A reading from the Ladder occurs here during the Great Fast. After the reading, the Psalm-reader says, Amen.

A reading from the Ladder occurs here during the Great Fast. After the reading, the Psalm-reader says, Amín.


Blessed is the Lord God, Blessed is the Lord day by day; the God of our salvation shall prosper us along the way; our God is the God of salvation.

Góspod Bog blagoslovén, blagoslovén Góspod den dnè. Pospešít nám Bog spasénii nášich, Bog náš Bog spasáti.

Trisagion

Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. 3, with bows.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

Most Holy Trinity, have mercy on us. O Lord, cleanse us from our sins. O Master, forgive our iniquities. O Holy One, visit and heal our infirmities for Thy name’s sake.

Lord have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

Trisagion

Svyatýi Bóže, Svyatýi Krépkii, Svyatýi Bezsmértnyi, pomíluj nás. 3, with bows.

Sláva Otcù i Sýnu i Svjatómu Dúchu, i nýne i prísno i vó veki vekóm. Amín.

Presvjatája Tróice pomíluj nás. Góspodi očísti grechì náša. Vladýko prostì bezzakónija náša. Svjatýi posetì, i iscelì némošči náša, ímene tvojegò rádi.

Góspodi pomíluj, Góspodi pomíluj, Góspodi pomíluj.

Sláva Otcù i Sýnu i Svjatómu Dúchu, i nýne i prísno i vó veki vekóm. Amín.

The Lord’s Prayer

Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy Kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
Reader: Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on us.
People: Amen.

The Lord’s Prayer

Otče náš, íže jesì ná nebeséch, da svjatícja ímja tvojè. Da priídet cárstvije tvojè. Da búdet vólja tvojà, jáko ná nebesì i na zemlì. Chléb náš nasúščnyi dážd nám dnés. I ostávi nam dólgi nášja, jákože i mỳ ostavljáem dolžnikóm nášim. I ne v vedì nás vo iskušénije, no izbávi nás ot lukávago.
Reader: Góspodi Isúse Christè Sýne Bóžii, pomíluj nás.
People: Amín.

The Kontakion of the day or saint or feast.

The Kontakion of the day or saint or feast.


If it is the Fast, we say these Troparia in the eighth tone:

Blessed art Thou, O Christ our God, Who didst make the fishermen most wise by sending them the Holy Spirit, and through them didst draw the world into Thy net. O Thou Who lovest mankind, glory to Thee.

If it is the Fast, we say these Troparia in the eighth tone:

Blagoslovén jesì Christè Bóže náš, íže premúdry lovcỳ javléi, nizposláv ím Dúch svjatýj, i témi ulovléi vselénnuju. Čelovekoljúbče sláva tebè.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit:

Sláva Otcù i Sýnu i Svjatómu Dúchu.

When the Most High came down and confounded the tongues, He divided the nations; but when He distributed the tongues of fire, He called all men to unity, so as with one accord to glorify the All-Holy Spirit.

Jegdà sšéd jazýki razmesì, razdeljáše plemenà výšnij. Jegdà že ógnenyja jazýki razdajà, v sovokuplénie vsjà prizvà, jedinoglásno sláviti vsesvjatýj Duch.

Now and ever, and unto the ages of ages, Amen.

I nýne i prísno i vó veki vekóm. Amín.

The hope and protection and refuge of Christians, the Unassailable wall, the storm-free haven of the weary art thou, most pure Mother of God. But as thou art one that savest the world by thine unceasing intercession, remember us also, O all-hymned Virgin.

Nadéže i zastúpnice, i pribéžišče Christijánom, i ne oborímaja stenò, isnemogájuščim, i truždájuščimsja v pučíne pristánišče tíchoe tỳ jesì prečéstaja Bogoródice. No jáko mír izbavljáeši, ni prestánnoju sì molítvoju, pomjanì nás Dévo vsepétaja.


Lord have mercy. 40.

Góspodi pomíluj. 40.

The Prayer of St. Basil the Great

O Thou Who at all times and at every hour art worshipped and glorified in heaven and on earth, O Good God, long-suffering and plenteous in mercy; Who lovest the righteous and hast mercy on sinners; Who callest all men to salvation through the promise of good things to come: Do Thou, O Lord, accept our prayers at this hour, and in Thy goodness direct our lives to Thy commandments. Sanctify our souls and purify our bodies. Set aright our thoughts and purify our intentions. Make our minds chaste and sober, and deliver us from all afflictions, evils, pains, and passions of the soul. And compass us round about with Thine holy angels, that, guarded and guided by their array, we may attain to the unity of the faith and to the knowledge of Thine unapproachable glory: For blessed art Thou unto the ages of ages. Amen.

The Prayer of St. Basil the Great

Iže na vsjáko vrémja, i na vsják čás, ná nebesi i na zemlì, poklonjáemy i slávimy, Bóže blagíi dolgoterpelíve, i mnogomílostive, íže právedniki ljubjà, i gréšnych míluja, íže vséch zovýi ko spaséniju, obeščánija rádi búduščich blag: sám Góspodi priimì molítvy nášja v čás séj. I v blágosti isprávi živót náš, k zápovedem tvoím. Dušjà náša osvjatì, i telesà očísti, pomyšlénija isprávi, i mýsli očísti. Rázum ucelomúdri, i istrezvì. I izbávi nás ot vsjákija skórbi, zol i boléznej, i dušévnych strastéj. I orgradì nás svatými angély tvoími: jáko da opolčéniem ích sobljudáemi i nastavljáemi, dostígnem vo jedínstvo véry, i v rázum neprikosnovénnyja ti slávy, jáko blagoslovén jesì vó veki, Amín.

Lord have mercy. 3.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

Góspodi pomíluj. 3.
Sláva Otcù i Sýnu i Svjatómu Dúchu. I nýne i prísno i vó veki vekóm. Amín.

More honourable than the cherubim and truly more glorious than the seraphim; thee who without defilement gavest birth to God the Word, the true Mother of God, thee do we magnify. Bow, or during Lent a prostration.

Čestnéjšuju cheruvím, i slávnejšuju voístinu serafím, bez istlénija Bóga Slóva róždšuju, súščuju Bogoródicu, tjà veličáem. Bow, or during Lent a prostration.

Outside of the Great Fast:
Reader: Through the prayers of our holy fathers, Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on us.
People: Amen.

Outside of the Great Fast:
Reader: Za molítv svjatých otéc nášich, Góspodi Isúse Christè Sýne Bóžii, pomíluj nás.
People: Amín.


If it is the Fast:
Reader: God be gracious unto us and bless us, and cause Thy face to shine upon us, and have mercy on us.
People: Amen.

If it is the Fast:
Reader: Bóže uščédri ny i blagosloví ny, prosvetì licè tvojè na nỳ, i pomíluj nás.
People: Amín.

Prayer of Our Venerable Father Ephraim the Syrian

O Lord and Master of my life, drive away from me the spirit of despondency, negligence, avarice, and idle talk. Prostration.
But grant me, thy servant, the spirit of chastity, humility, patience, and love. Prostration.
Yea, O Lord and King, grant me to see mine own transgressions, and not to judge my brother, for blessed art Thou unto the ages. Amen. Prostration.

Prayer of Our Venerable Father Ephraim the Syrian

Góspodi i Vladýko životù mojemù, dúch unýnija i nebrežénija, srebroljúbija i prazdnoslóvija otženì ot menè. Prostration.
Dúch že celomúdrija i smirénija, terpénija i ljubvè dáruj mì rabù tvojemù. Prostration.
Jéj Góspodi Cárju, dážd mi zréti mojà sogrešénija, i jéže ne osuždáti bráta mojegò, jáko blagoslovén jesì vó veki, Amín. Prostration.

Then, 13 prostrations, saying the Jesus Prayer, or these prayers:
Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. Prostration.
God be merciful to me a sinner. Prostration.
God, cleanse me of my sins and have mercy on me. Prostration.
Thou hast created me; Lord have mercy.on me. Prostration.
I have sinned immeasurably; Lord, forgive me. Prostration.
Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. Prostration.
God be merciful to me a sinner. Prostration.
God, cleanse me of my sins and have mercy on me. Prostration.
Thou hast created me; Lord have mercy.on me. Prostration.
I have sinned immeasurably; Lord, forgive me. Prostration.
God be merciful to me a sinner. Prostration.
Thou hast created me; Lord have mercy.on me. Prostration.
I have sinned immeasurably; Lord, forgive me. Prostration.

Then, 13 prostrations, saying the Jesus Prayer, or these prayers:
Góspodi Isúse Christè sýne Bóžii, pomíluj mja gréšnago. Prostration.
Bóže mílostiv búdi mnè gréšnomu. Prostration.
Bóže očísti grechì mojà, i pomíluj mja. Prostration.
Sozdávyi mja Góspodi, pomíluj. Prostration.
Bez čislà sogreších, Góspodi prostì mja. Prostration.
Góspodi Isúse Christè sýne Bóžii, pomíluj mja gréšnago. Prostration.
Bóže mílostiv búdi mnè gréšnomu. Prostration.
Bóže očísti grechì mojà, i pomíluj mja. Prostration.
Sozdávyi mja Góspodi, pomíluj. Prostration.
Bez čislà sogreších, Góspodi prostì mja. Prostration.
Bóže mílostiv búdi mnè gréšnomu. Prostration.
Sozdávyi mja Góspodi, pomíluj. Prostration.
Bez čislà sogreších, Góspodi prostì mja. Prostration.

Then the prayer is said again:
O Lord and Master of my life, drive away from me the spirit of despondency, negligence, avarice, and idle talk. But grant me, thy servant, the spirit of chastity, humility, patience, and love. Yea, O Lord and King, grant me to see mine own transgressions, and not to judge my brother, for blessed art Thou unto the ages. Amen. Prostration.

Then the prayer is said again:
Góspodi i Vladýko životù mojemù, dúch unýnija i nebrežénija, srebroljúbija i prazdnoslóvija otženì ot menè. Dúch že celomúdrija i smirénija, terpénija i ljubvè dáruj mì rabù tvojemù. Jéj Góspodi Cárju, dážd mi zréti mojà sogrešénija, i jéže ne osuždáti bráta mojegò, jáko blagoslovén jesì vó veki, Amín. Prostration.


Prayer of St. Basil the Great

O Master, God the Father Almighty; O Lord, Jesus Christ, the Only-begotten Son; and Thou, O Holy Spirit; One Godhead and One Power: Have mercy on me a sinner, and by those judgments which Thou knowest save me, Thine unworthy servant: For blessed art Thou unto the ages. Amen.

Prayer of St. Basil the Great

Vladýko Bóže Otče vsederžítelju, i Góspodi Sýne jedinoródnyi Isúse Christè, i svjatýi Dúše. Jedíno božestvò, i jedína síla, pomíluj mja gréšnago. I ímiže vési sudbámi spasí mja nedostójnago rabà tvojegò. Jáko blagoslovén jesì vó veki, Amín.